معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران
1396/5/1
همایش دبیران کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه مازندران برگزار شد
1396/5/1
جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های مازندران
1396/5/1
مراسم تقدیر از دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه با حضور قائم مقام پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد
1396/4/19
محفل عصری با قرآن در دانشگاه مازندران
1396/4/19
«انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تاسیس می شود
1396/4/19