معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
چهارمین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
1396/6/28
جلسه هم اندیشی "راهکارهای تقویت همکاری مسولین خوابگاه ها و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه"
1396/6/28
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه مازندران با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
1396/6/27
نشست کارشناس فرهنگی خوابگاه با ریاست بهزیستی شهرستان بابلسر
1396/6/25
درخشش دانشجویان دانشگاه مازندران در مسابقات ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور
1396/6/25
در سالروز ولادت باسعادت هفتمین امام شیعیان جهان – حضرت امام موسی کاظم(ع) و راه اندازی وبگاه دانش آموختگان دانشگاه
1396/6/21