معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
نشست تخصصی پیرامون اندیشه های صدرالدین شیرازی ( ملاصدرا )
1396/3/6
برگزاری گرامیداشت روز حکیم عمر خیام نیشابوری (شاعر، ریاضی دان و ستاره شناس شهیر ایرانی)
1396/3/3
دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه برگزار شد
1396/3/3
نشریه دانشجویی هارش چاپ شد
1396/3/3
برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت
1396/3/2
انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
1396/3/2