سازمان مرکزی دانشگاه مازندران

Slide thumbnail

مسئله‏ ى علم و توليد علم و شكوفا كردن استعدادها در داخل، يك امر جدى و حياتى است. مقام معظم رهبری

آخرین خبر ها
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه مازندران با دانشگاه هامبورگ آلمان
1395/10/22

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه مازندران با دانشگاه هامبورگ آلمان