اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1390 تاسیس شد و هدف از تاسیس ایجاد زبان مشترک میان علوم انسانی که در دوره معاصر به منصه ظهور رسیده چون علم اقتصاد, علم سیاست, فلسفه های مضاف مانند فلسفه زبان و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق از یک سو, در کنار تحقیقات تاثیر گذار روش عام مطالعات تاریخی از سوی دیگر, با دانش اصیل و پرسابقه فقه و اصول در این رشته از مهمترین رسالت‌های محیط‌های دانشگاهی تلقی می شود و انجمن با این هدف تاسیس شده است.