اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1386 شکل گرفت : ایجاد بستری مناسب جهت پیشرفت های علمی و تحصیلی دانشجویان ونیل به خصائل معنوی وفرهنگی با همکاری دانشجویان ممتاز این رشته و اساتید محترم/ ارتباط و همکاری مفید با سایر انجمن های علمی فعال در دانشگاه به منظور ارتقای سطح علمی فعالیت های جاری دانشکاه/برپایی همایش ها، کنفرانس هاو جشنواره ها به منظور آشنایی بیشتر با مباحث عمرانی/تهیه گزارش وچکیده از همایش ها و کنفرانس های علمی پژوهشی برگزار شده توسط دانشگاه یا انجمن/ برگزاری مسابقات سازه ماکارونی و اختصاص جایزه به نفرات برتر/ برگزاری کلاس های خارج از برنامه (تکمیلی) جهت آمادگی بیشتر دانشجویان با استفاده از اساتید برجسته، و همچنین برگزاری دوره های آموزشی متفرقه مرتبط با رشته عمران/انجام بازدید های علمی به مکان های مرتبط به رشته عمران به منظور کسب مهارت از طریق رویت چنین محیط هایی ، وهمچنین بازدید فرهنگی از نمایشگاه ها و همایش های فرهنگی (همچون نمایشگاه کتاب، جشنواره ها ومسابقات فرهنگیو...)