اطلاعیه ها
آخرین اخبار

جرقه های شکل گیری انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه مازندران ، در سال 1377توسط تعدادی از دانشجویان آمار زده شد.سرانجام در سال1378 انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه مازندران آغاز به کار کرد و تا به امروز به فعالیت های خود ادامه داده است. انجمن علمی دانشجویی آمار" دانشگاه مازندران با حمایت دانشگاه و دانشکده علوم ریاضی و گروه آمار طبق مفاد آیین نامه انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است . بدون شک این گونه فعالیت های دانشجویی در کنار فعالیت های مستمر و رسمی دانشگاه و دانشکده ، نقش بسزایی در رشد و تعالی دانشجویان خواهد داشت .