اطلاعیه ها
آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر پس از تلاشها و پیگیریهای دانشجویان در سال 1390 آغاز به کار کرد. فعالیت های انجام شده درانجمن ها می توانند درزمینه مناظره و نقد علمی برگزاری کلاس و کارگاههای تخصصی کمک آموزشی/نشریه/بازدیدهای علمی /سمینارها ، کنفرانس ها و جشنواره های دانشجویی/مسابقات علمی