اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در سال 1393 به همت گروهی از دانشجویان کارشناسی این رشته به منظور اهداف زیر تأسیس گردیده است :

 

ایجاد حسّ تعلق خاطر به رشته ی روانشناسی در دانشجویان و ایجاد همبستگی دانشجویان رشته ذیربط با خودشان و اساتیدشان، هویت بخشیو ارتقای سطح علمی دانشجویان،بالابردن توانایی حل مساله از طریق مواجهه با مشکلات ایجاد برنامه،  استفاده از استعداد ها و ایده های دانشجویان و ساختن زمینه ی برای بروز آن ها ،بالا بردن مهارت های اجتماعی و حس مسئولیت پذیری در دانشجویان