اطلاعیه ها
آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی در سال 1383 پایه گذاری شد.استفاده از خدمات آموزشی ماهان شامل دریافت پکیجهای آموزشی ، همایش تخصصی مشاوره تحصیلی و شغلی با حضور مشاوران ارشد برنامه صعود صداو سیمای تهران و همکاری موسسه ماهان،اردو به مقصد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و درسی تهران،بازارچه برنامه ریزی تحصیلی و شغلی،مقاله نویسی،کارگاه تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی روابط مستحکم خانواده، قله تعالی و غیره از اهم برنامه های انجمن می باشد.