اطلاعیه ها
آخرین اخبار

انجمن علمی گردشگری  و جهانگردی  در سال 1386 به منظور ارتقای دانش و گسترش پدیده صنعت گردشگری و بهبود امور آموزشی و پژوهشی در این رشته تشکیل شده است. گردشگری به عنوان یک نهاد و فرآیند اجتماعی موجبات ابزار هویت و معرفت میهمان و میزبان، توسعه اقتصادی- اجتماعی و تعامل صلح‌آمیز ملت‌ها را فراهم می‌کند. محور اصلی فعالیت‌های این انجمن تلاش در جهت تقویت مبانی نظری، فلسفی، روش شناختی و هدایت امور در راستای تحقیق و ترویج علوم به منظور توسعه مؤلفه‌های شش گانه صنعت گردشگری است. نخستين همايش ملي دانشجويي گردشگري به همت گروه مديريت جهانگردي و انجمن علمي گردشگري و معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و با حمايت اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران از برنامه های انجمن می باشد.