اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در سال 1379 شکل گرفت انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی برای ارتقا سطح علمی و عملی دانشجویان اقدام به برگزاری کارگاه­های مختلفی در حوزه­های متفاوت در طی سال می­نماید. از جمله مزایای فعالیت در انجمن­های علمی ایجاد اعتماد به نفس، حمایت از حداقل توانمندی­ها،زمینه سازی برای انجام کارهای علمی هر چند کوچک، فرهنگ­سازی و بویژه ایجاد فرهنگ علمی ،کشف استعدادهای دانشجویی،ایجاد فضای نشاط، قرار دادن دانشجو در سیر هدف اصلی آموزش عالی،ایجاد روحیه کار گروهی و جمعی می باشد.