اطلاعیه ها
آخرین اخبار

دلیل شکل گیری انجمن در سال 1395 به این جهت است که هفتاد در صد زمین را دریاها و اقیانوس ها پوشانده اند که موجب بیش از نود درصد تجارت دنیا و درامدهای ناشی از آن از مواردی است که مورد مذبور را در بر می گیرد و 18 خرداد هر سال به خاطر اهمیت همین موضوع توسط سازمان ملل روز دریاها و اقیانوس ها  نام گذاری شده است.