اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1378 تاسیس شد. . عملکرد انجمن شامل:

برگزاری کلاس های کمک آموزشی، انتشار نشریه علمی/برگزاری مسابقات علمی و دانشجویی/برگزاری بازدیدهای علمی

5.دعوت از شخصیت های علمی و مجرب در زمینه های پژوهشی/ نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های علمی و آموزشی و تشکیل کارگاه های تخصصی به صورت مستقل و یا.تهیۀ با همکاری سایر گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه ها /همکاری در تالیف و جزواتی که در ارتقا سطح علمی موثر است /تشکیل بخش امور مالی،دبیرخانه و هسته های اجرایی و فعال نمودن اعضای انجمن درهسته ها /ارائه گزارش عملکرد هر نیمسال تحصیلی به انجمن علمی دانشجویی دانشگاه/تهیه،گردآوری و تکثیر مطالب علمی و درسی /اجرای پروژه های تحقیقاتی به صورت مستقل،یا همکاری در اجرای طرح های پژوهشی دانشکده /برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره های علمی و پژوهشی و کنفرانس های سراسری و بین المللی