اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

کانون فرهنگ و اندیشه:

-        آشنایی دانشجویان با فرهنگ و تمدن های جهان و ایران

-        انتشار نشریه

-        ترویج فرهنگ گفتگو و نشر اندیشه و برگزاری گفتمان های هم اندیشی