اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون قرآن وعترت

 

 شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

 افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

 - برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

 - تقویت ارزشهای اسلامی و اتقلابی میان دانشجویان

 - گسترش حوزه تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات کاربردی اسلامی

 - گسترش معرفت و بصیرت دینی و ترویج باورها و ارزشهای اسلامی

 - ارتقا سطح دانش علمی و اطلاعات مذهبی، دینی و قرآنی دانشجویان

 - رفع شبهات دینی و قرآنی دانشجویان

 - طرح و برنامه ریزی مسابقات مختلف در زمینه های قرآن و عترت با تصویب شورای مرکزی

 - تشکیل کلاس ها و کارگاهای متنوع آموزشی در زمینه قرآن و عترت

 - برنامه ریزی و اجرای مراسم به مناسبت های مختلف و برگزاری مسابقات با تصمیم شورای مرکزی

 - طراحی مسابقات فرهنگی و کتابخوانی

 - انجام فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های قرآن و عترت با همکاری همه ی اعضا

 - همکاری در برگزاری نمایشگاه در زمینه ی قرآن و عترت با همکاری واحدها

 - برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

 - برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

 - انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

 - تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

 - اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

 - ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

 - شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

 - تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

 - تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون