اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون محیط زیست:

-         مطالعه عوامل مخرب و آلاینده‌های مختلف محیط زیست

-        به کارگیری فن‌آوریهای سازگار با محیط زیست و ارائه دستورالعملهای زیست‌محیطی برای مکان‌یابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ، کشاورزی و سکونت‌گاههای انسانی

-        شناسایی و تعیین زیستگاههای بحرانی با ارزش زیست‌بومی بالا

-        گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست

-        تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی، کنترل دخالت در اکوسیستمها بر حسب ظرفیتهای طبیعی آنها

-        گسترش آگاهی زیست‌محیطی

-        جمع‌آوری، نگهداری و نمایش گونه‌های گیاهی و جانوری از طریق ایجاد موزه‌ها و نمایشگاههای مختلف

اعمال نظارت و دخالت قانونی برای پیشگیری و منع ورود آلاینده‌ها به منابع زیست‌محیطی