اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون شعر و ادب:

-        ترويج و تبليغ فرهنگ غني اسلامي در سطح دانشگاه با استفاده از سبكها و شيوه هاي مختلف ادبيات ملي و مذهبي

-        برنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح ادبي دانشجويان

-        تلاش و برنامه ريزي در جهت شناسايي ،جذب و رشد شكوفايي استعدادها و توانايي هاي دانشجويان

-        تلاش در جهت تامين فضا و بستر مناسبت جذب امكانات و تجهيزات لازم با استفاده از منابع و مراكز موجود در داخل و خارج دانشگاه