اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون همیاران سلامت روان:

-        برگزاری همایش های متنوع و همچنین درخواست شده از سوی دانشجویان

-        برگزاری کارگاه های مختلف اعم از توانمندسازی همیاران کارگاه مدیریت خشم و....

-        برپایی غرفه های جذاب و گوناگون

-        کارگاه ها و نشست های تخصصی روانشناسی با محوریت شخصیت شناسی و رویکرد های متنوع آن

-        دورهمی های دانشجویی در مناسبات مختلف

-        فعالیت در فضای مجازی در جهت آگاه سازی دانشجویان و ارتقاء سطح آگاهی آنان در جهت اهداف کانون

-        ارتباط حضوری با دانشجویان و اطلاع از دغدغه و مشکلات آنان در حیطه فعالیت و دغدغه های کانون

-        انجام بازی و سرگرمی های گوناگون به جهت تقویت نشاط اجتماعی و تشویق به کارگروهی.