اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون ایرانشناسی و گردشگری

-        شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

-          افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

-         برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

-         تمرکز در سیاستگذاری برنامه های گردشگری دانشجویان

-         اهتمام و اقدام به شناساندن آثار و مکان های مذهبی، ملی، فرهنگی، مکان های علمی، تاریخی، مشاهیر بزرگ علمی و فرهنگی، سنن مختلف ایران به دانشجویان

-         برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه های تفریحی به منظور ایجاد نشاط و پویایی در روحیه دانشجویان و تقویت روحیه جمع گرایی و فعالیت های گروهی بین دانشجویان

-         آشنایی با دستاوردهای مثبت فرهنگی، تاریخی، ملی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور برقرای تبادل صحیح و مثبت فرهنگی با آنها

-         طراحی و تدوین و اجرای برنامه هایی برای آشنایی با سرزمین هایی که از فرهنگ ایرانی و اسلامی تاثیر پذیرفته و جلوه هایی از آن در فرهنگشان تجلی یافته

-         برپایی مراسم هایی با حضور هنرمندان و موسیقی های محلی به منظور شناساندن فرهنگهای بومی نقاط مختلف ایران

-         دعوت از بزرگان وکارشناسان فعال داخلی و خارجی در عرصه ایران شناسی برای معرفی جاذبه های طبیعی و مراکز فرهنگی-گردشگری نقاط مختلف ایران، بازشناسی تاریخ فرهنگ مناطق گوناگون ایران

-         ایجاد بسترهای مناسب از جمله برگزاری اردوهای تفریحی برای شناساندن فرهنگ های مختلف ایران برای دانشجویان

-         اطلاع رسانی جاذبه های طبیعی-گردشگری، ملی و تاریخی و ترویج فرهنگ ایرانی در بورد کانون