اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 کانون شهدا:

- احیاء وترویج ارزشها و اندیشه اسلامی و مذهبی و فرهنگ ایثار وشهادت و بیان نوآوری و خلاقیتهای فکری و هنری

-  ایجاد زمینه مناسب جهت ارزیابی میزان تاثیر گذاری فعالیت ها و مقایسه آنها در سطح دانشگاهها

-  بهره برداری بهینه از امکانات و توانایی موجود بنیاد ، دانشگاه و ستاد جهت دایر نمودن دوره های کارآموزی و آموزش عملی ضمن تحصیل

-  ایجاد روحیه تعاون و همکاری و خودباوری بین دانشجویان شاهد و ایثارگر

-  انتقال فعال پیام انقلاب ودفاع مقدس به نسل جوان به ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

-  تقویت نقش دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی وفرهنگی کشور با ایجاد روحیه تلاش و نشاط در میان آنان و شکوفایی بیشتر آنها

-  انسجام بخشیدن به فعالیت های فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر و هدایت به سوی کار گروهی

- پیگیری و رسیدگی به معضلات فرهنگی علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

-  کمک به ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و استعداد یابی دانشجویان عضو در جهت بهره گیری از توانایی های افراد شایسته و علاقمند به همکاری و مشارکت با انجمن های علمی فرهنگی

-  ایجاد زمینه بیشتر برای همفکری ومشارکت بیشتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

-  نمایاندن نقاط قوت و توانمندی های دانشجویان شاهد و ایثارگر