اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1386 تاسیس شد.برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی کمک جانبی، استارتاپ ها، نشریه، اردوها و از برنامه ها و اهداف تاسیس انجمن می باشد.