اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در اسفند 96 مجوز فعالیت انجمن صادر شد و در 18 فروردین 97 ابلاغ آقای ابوالفضل غفاری به عنوان اولین دبیر انجمن علمی صادر شد.