اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1390 تاسیس شد. برگزاری جشنواره ها وکنفرانس ها ومسابقات علمی وآموزش ها وآزمون های آمادگی برای ورود دوره های تحصیلات تکمیلی/ برنامه نویسی وساماندهی بازدید های علمی،فرهنگی و... کشور/ تولید وانتشار نشریه علمی،نرم افزارهای رایانه ایی،فیلم های آموزشی وتشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل ویا به همکاری سایر رشته ها و دانشگاه از اهم اهداف انجمن می باشد.