اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1395 تاسیس شد. بطور کلی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه در چند بخش کلی ساماندهی شده است:

1- کمک به دانشکده در برگزاری جلسات معارفه،پرسش و پاسخ ، فارغ التحصیلی و مراسم مرتبط با مناسبت ها

2- برگزاری سمینار ها و کارگاه های علمی دانشگاهی ،منطقه ای،ملی و بین المللی

3- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

4- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،کنفرانس ها و مسابقات علمی داخلی و خارجی

5- تولید وانتشار نشریه علمی ، کتاب و نشریات الکترونیکی ، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی

6- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی ، صنعتی و فناوری

7- حمایت و تشویق مادیی و معنوی از ابتکارات،خلاقیتهای علمی،فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان

8- برگزاری نمایشگاه های ترویجی و علمی