اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در تاریخ 9 اسفند 96 مجوز فعالیت انجمن صادر شد و از 18 فروردین 97

ابلاغ آقای محمد سرهنگی به عنوان اولین دبیر انجمن علمی بین رشته ای رهیافت نوین صادر شد.