اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در اسفند ماه 1396 مجوز تاسیس انجمن علمی بین رشته ای نجوم و اختر فیزیک صادر شد

و خانم فاطمه زهرا باقری؛ به عنوان اولین دبیر انجمن علمی رشته مزبور در 27 فروردین 97 ابلاغ فعالیت دریافت نمودند.