اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در سال 93 شکل گرفت . انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای  با علم باستان شناسی سر و کار دارند.همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی. برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی. انتشار کتب و نشریات علمی.از اهداف انجمن می باشد