اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در تاریخ 20 اردیبهشت 1398 شروع به فعالیت نمود .

با توجه به این که گرایش مردم شناسی یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی است

که رویکرد ویژه ای به موضوع فرهنگ دارد و نقش فرهنگ‌ در ساختارهای‌ اجتماعی‌ نقش‌

بسیار مهم‌ و تعیین‌ كننده‌ای‌ است ، با تاسیس این رشته و منفک کردن آن از گرایش

جامعه شناسی سعی بر آن دارد به مطالعه‌ فرهنگ‌ از دیرباز تا کنون و در جوامع‌ مختلف‌

پرداخته و با مطالعه‌ سیر تحول‌ فرهنگ‌ ، علل‌ تغییرات‌ فرهنگی‌ و كاربرد آن در جوامع‌ مختلف‌ را بیابد

فرهنگ و توسعه ، مردم شناسی شهری ، روستایی ، ایل شناسی ، باستان شناسی ،

موزه داری و تکنیک ضبط اسناد نمونه موضوعات تخصصی است که دانشجویان گرایش

مردم شناسی به مطالعه آن می پردازند .