اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون نجوم

-        برگزاری سالانه همایش های ملی نجوم ایران

-        برگزاری ماهانه باشگاه نجوم تهران

-        برگزاری سالانه ی دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته نجوم

-        همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی نجوم رصدی

-        برگزاری دوره های آموزشی نجوم برای مدارس

-        برگزاری رقابت های رصدی

-        همکاری در برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های ترویج علم نجوم