معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
سخنرانی تخصصی با موضوع " فلسفه روش در مطالعات علوم سیاسی" برگزار شد
1396/12/2
دومین گردهمایی دبیران و اعضای شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران
1396/12/2
برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه برای عضویت در کمیته ناظر بر نشریات
1396/11/30
ثبت نام و عضو گیری انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران
1396/11/30
دومین نشست هم اندیشی جشنواره دل سو در رشته مقاله نویسی
1396/11/30
تقدیر از دکتر میرنیا رییس دانشگاه به پاس خدمات ارزنده در دو سال اخیر
1396/11/30