معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
بیانات معاون فرهنگی دانشگاه در نشست هیات رییسه دانشگاه با اعضای هیات علمی
1395/12/28
نشست معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با شورای فرهنگی خوابگاه حضرت زینب(س)
1395/12/28
مراسم تکریم و معارفه مدیران برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
1395/12/28
برگزاری کارگاه آموزشی برای مشاوران و دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران
1395/12/28
نشست معاون و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با شورای مرکزی انجمن ایران اسلامی
1395/12/28
تجلیل از خادم فرهنگی و علمی و نخبه دانشگاه
1395/12/28