معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
اردوی فرهنگی و گردشگری دانشجویان کانون تبرستان به رامسر برگزار شد
1396/8/20
شماره اول نشریه نقدنامه چاپ و منتشر شد
1396/8/14
تجلیل از پروفسور مهدی بهزاد استاد پیشین دانشگاه مازندران، چهره ماندگار ایران و پدر علم گراف
1396/8/14
نمایش و نقد دو فیلم «عشاق مزرعه نیشکر» و «دو زن» با حضور کارگردان
1396/8/14
ویژه نامه نشریه صدرا چاپ شد
1396/8/13
نشست هم اندیشی فعالین نشریات دانشجویی با مسئولین فرهنگی دانشگاه
1396/8/13