چهارمین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
چهارمین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
چهارمین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
 ١٥:٣١ - 1396/06/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه هم اندیشی "راهکارهای تقویت همکاری مسولین خوابگاه ها و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه"
جلسه هم اندیشی "راهکارهای تقویت همکاری مسولین خوابگاه ها و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه"
جلسه هم اندیشی "راهکارهای تقویت همکاری مسولین خوابگاه ها و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه"
 ١٥:١٢ - 1396/06/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه مازندران با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه مازندران با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مصاحبه روابط عمومی دانشگاه مازندران با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 ١٢:١٧ - 1396/06/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست کارشناس فرهنگی خوابگاه با ریاست بهزیستی شهرستان بابلسر
نشست کارشناس فرهنگی خوابگاه با ریاست بهزیستی شهرستان بابلسر
نشست کارشناس فرهنگی خوابگاه با ریاست بهزیستی شهرستان بابلسر
 ١٦:٣٠ - 1396/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
درخشش دانشجویان دانشگاه مازندران در مسابقات ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور
درخشش دانشجویان دانشگاه مازندران در مسابقات ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور
درخشش دانشجویان دانشگاه مازندران در مسابقات ملی قرآن دانشجویان سراسر کشور
 ١٢:١٢ - 1396/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>