معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر حیدر جانعلی زاده

معاونت فرهنگی دانشگاه یکی از معاونت های پنجگانه دانشگاه مازندران  می باشد که وظیفه : سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و هدایت و نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه امور اجتماعی و فوق برنامه،دانشگاهیان را بر عهده دارد.

این معاونت، وظایف و مأموریت های یاد شده را به وسیله مدیریت های تابع به انجام می رساند.مدیریت های تابع معاونت  فرهنگی عبارتند از:مدیریت برنامه ریزی فرهنگی  و مدیریت پشتیبانی

 

جناب آقای دکتر امامعلی شعبانی

مدیر محترم برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله  می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آیتده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.

با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش نکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه اداره کل امور فرهنگی و وفق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

وظایف و اختیارات

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی یکی از مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه و عهده دار وظایف زیراست:

۱- برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه

۲- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان

۳- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری

۴- برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی داخل و خارج کشور

۵- مطالعه ،بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های مشکلات فرهنگی

۶- ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان بامظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید

۷- زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی ، فرهنگی و آشنایی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان

۸- ایجاد زمینه های مناسب برای عرصه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان

۹- حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی

۱۰- تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

۱۱- برگزاری مراسم مختلف تجلیل، تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان

۱۲- برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراعت دانشگاهیان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری  ، اردوها ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، جشنواره ها و ... 


 جناب آقای  محمودی  مدیر پشتیبانی فرهنگی

 

 مدیریت حمایت و پشتیبانی

وظیفه حمایت و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی  و همچنین فراهم کردن لوازم و موارد سخت افزاری  فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی را بر عهده دارد

 

تلفن تماس معاونت و مدیران فرهنگی دانشگاه  01135303434-01135303431