اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

   معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر حیدر جانعلی زاده

معاونت فرهنگی دانشگاه یکی از معاونت های پنجگانه دانشگاه مازندران  می باشد که وظیفه : سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و هدایت و نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه امور اجتماعی و فوق برنامه،دانشگاهیان را بر عهده دارد.

این معاونت، وظایف و مأموریت های یاد شده را به وسیله مدیریت های تابع به انجام می رساند.مدیریت های تابع معاونت  فرهنگی عبارتند از:مدیریت برنامه ریزی فرهنگی  و مدیریت پشتیبانی

 

 


 جناب آقای  محمودی  مدیر پشتیبانی فرهنگی

 

 مدیریت حمایت و پشتیبانی

وظیفه حمایت و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی  و همچنین فراهم کردن لوازم و موارد سخت افزاری  فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی را بر عهده دارد

 

تلفن تماس معاونت و مدیران فرهنگی دانشگاه  01135303434-01135303431