آشنایی مختصر با کارشناسان و کارمندان معاونت فرهنگی و حوزه فعالیت ایشان  جهت تسهیل در ارتباط

 

 

   معاون محترم فرهنگی جناب آقای دکتر حیدر جانعلی زاده

شماره تماس دفتر : 01135303434- 01135303431

 

جناب آقای دکتر امامعلی شعبانی

مدیر محترم برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

شماره تماس دفتر : 01135303434- 01135303431

 


 جناب آقای  محمودی  مدیر حمایت و  پشتیبانی فرهنگی

شماره دفتر :01135303434- 01135303431

 


جناب آقای محمد علی کریمی : رئیس اداره

تلفن تماس 01135303412

 

جناب آقای ابراهیم شالیکار

کارشناس تشکل های اسلامی - دبیرخانه شورای فرهنگی  و هیئت نظارت

جناب آقای : سید عسگری داداش نژاد

کارشناس نشریات و دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات - مدیر سایت معاونت فرهنگی - کارشناس فرهنگی خوابگاه برادران - کارشناس و رابط امور عمره و عتبات دانشگاهیان - مسئول دبیرخانه ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر و  مسئول دبیرخانه کمیته حجاب و عفاف دانشگاه

 تلفن تماس : 01135303444

جناب آقای : محمد علیزاده

رئیس دفتر

شماره تماس:01135303434-01135303431

جناب آقای : ابراهیم شالیکار

کارشناس تشکل های اسلامی - دبیرخانه شورای فرهنگی  و هیئت نظارت

جناب آقای حبیب الله طالقان غفاری

کارشناس قرآنی

 

 

 

 

سرکار خانم : سیده زینب رمضانی

کارشناس انجمن ها  - شورای فرهنگی خوابگاه خواهران و مسئول پرتال

شماره تماس :01135303430

سرکار خانم : نجمه اسدپور

کارشناس کانون ها -دبیرخانه دائمی جشنواره علمی و فرهنگی دانشجویان - دفتر ارتباط با خانواده

امور مربوط به کار دانشجویی  و مسئول تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه

شماره تماس : 01135303430