تکریم و معاوفه معاونان فرهنگی و اجتماعی

مراسم تودیع و معارفه معاونان فرهنگی جدید و گذشته در روز چهارشنبه 13بهمن95 برگزار گردید
داداش نژاد - 1395/11/18