عنوان فرم: علاقمندی های فرهنگی
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره دانشجویی:
*
آدرس ایمیل:
 در چه حوزه ای علاقمند به فعالیت می باشید؟
 انجمن های علمی کانون فرهنگی نشریات دانشجویی قرآن و اذان مداحی و سرود طراحی و فتوشاپ

عکاسی   تئاتر   خط و نقاشی
 شماره تماس
 
اگر نظر یا پیشنهاد یا ایده فرهنگی دارید برای ما بنویسید:
 
جنسیت: زن مرد
آدرس: *