معارفه معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 13بهمن95

Slide thumbnail
Slide thumbnail
اردوی فرهنگی – ورزشی اساتید دانشگاه مازندران در کشور ترکیه برگزار شد
1397/6/12
دومین جلسه شورای مشورتی هفتمین جشنواره ملی «رویش» برگزار شد
1397/6/12
اولین جلسه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان برگزار شد
1397/6/12
دهه ولایت و امامت مبارک باد
1397/6/5
هفته دولت و روز کارمند مبارک باد
1397/6/5
دکتر غفاری تاکید کرد: نقش موثر دانشجویان در کاهش آسیب های اجتماعی
1397/6/4