اخبار > پژوهشگران گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان موفق به ساخت یک نمونه بیوسنسور قابل حمل نیترات شامل واحدهای الکتروشیمیایی و طیف‌سنجی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


١٤:٢٠ | 1398/05/01

گروه خبری: افتخارات و دستاورد ها

شماره خبر: ٢١٣٦٧

تعداد بازدید: 237

ساخت بیوسنسور قابل حمل نیترات توسط پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پژوهشگران گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان موفق به ساخت یک نمونه بیوسنسور قابل حمل نیترات شامل واحدهای الکتروشیمیایی و طیف‌سنجی


خروج