اخبار > نشریه دانشجویی حال خوش زمین به زیر چاپ رفت

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


١٥:١٧ | 1398/08/29

گروه خبری: اخبار, انجمن علمی, نشریات, افتخارات و دستاورد ها

شماره خبر: ٢٤١٩٣

تعداد بازدید: 650

نشریه دانشجویی حال خوش زمین به زیر چاپ رفت

نشریه دانشجویی حال خوش زمین به زیر چاپ رفت

نشریه دانشجویی « حال خوش زمین » به صاحب امتیازی انجمن علمی میان رشته ای محیط زیست 

و مدیر مسئولی جناب آقای خدابنده لو و سردبیری جناب آقای کمالی  آماده و  روز چهارشنبه 

29 آبان 1398 به زیر چاپ رفت . این نشریه در حوزه دانشگاه سبز و  تکریم محیط زیست فعالیت می نماید . 

 


خروج