اخبار > آغاز نام نویسی جشنواره قرآنی استادان و کارمندان و دانشجویان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


١١:٥٩ | 1399/10/07

گروه خبری: اخبار, تب دوم, اطلاعیه ها, فعالیت های قرآنی

شماره خبر: ٢٧٥٨٣

تعداد بازدید: 172

آغاز نام نویسی جشنواره قرآنی استادان و کارمندان و دانشجویان

آغاز نام نویسی جشنواره قرآنی استادان و کارمندان و دانشجویان


خروج