اخبار > لیست اسامی کاندیدا های انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


١٦:٠٤ | 1399/10/29

گروه خبری: اخبار, تب دوم, اطلاعیه ها, انجمن علمی

شماره خبر: ٢٧٧٨٤

تعداد بازدید: 664

لیست اسامی کاندیدا های انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران

لیست اسامی کاندیدا های انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران

به زودی بارگزاری می گردد 


خروج