اخبار > نشست علمی ماهیت پول مدرن؛بانکها و خلق پول از هیچ به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی برگزار می گردد

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


٠٨:٣٨ | 1399/11/19

گروه خبری: اخبار, تب دوم, اطلاعیه ها, انجمن علمی

شماره خبر: ٢٨٠٠٧

تعداد بازدید: 139

نشست علمی ماهیت پول مدرن؛بانکها و خلق پول از هیچ به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی برگزار می گردد

نشست علمی ماهیت پول مدرن؛بانکها و خلق پول از هیچ به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی برگزار می گردد


خروج