برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب دانشگاه مازندران
برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب دانشگاه مازندران
برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب دانشگاه مازندران
 ١١:٤٦ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه کمیته دانشجویی ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه
جلسه کمیته دانشجویی ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه
جلسه کمیته دانشجویی ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه
 ١١:٤٣ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه برگزاری ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، مرحله استانی
جلسه برگزاری ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، مرحله استانی
جلسه برگزاری ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، مرحله استانی
 ١٠:٤٠ - 1396/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مسئولان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در اردوی جهادی گروه علویون بسیج دانشجویی
حضور مسئولان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در اردوی جهادی گروه علویون بسیج دانشجویی
حضور مسئولان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در اردوی جهادی گروه علویون بسیج دانشجویی
 ١٠:٣٦ - 1396/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه مازندران
اولین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه مازندران
اولین جلسه هماهنگی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه مازندران
 ١٠:٣١ - 1396/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>